شنبه 3 فروردین سال 1398
 
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل: دومین رویداد کارآفرینی(استارت آپ ویکند اردبیل) درحوزه فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود  1395/09/07
 847
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گفت: با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی، با تصویب شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دومین استارت آپ ویکند اردبیل در حوزه فرهنگی و اجتماعی از 24 الی 26 آذرماه سال جاری برگزار می شود.
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل: اولین رویداد کارآفرینی(استارت آپ ویکند) استان اردبیل برگزار می شود  1395/06/15
 427
مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از برگزاری اولین رویداد کارآفرینی(استارت آپ ویکند) استان اردبیل توسط این واحد دانشگاهی در مهرماه سالجاری خبر داد.
برگزاری اولین رویداد استانی استارت آپ ویکند توسعه فناوری در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست  1395/06/10
 781
رویداد مذکور از تاریخ 28 مهرماه لغایت 30 مهرماه سال 1395 توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و با همکاری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات و بنیاد نخبگان استان اردبیل برگزار خواهد شد.